دیوایس انتقال بافر ( طرح اصالت)

این وسیله برای درج انواع کد های طرح اصالت و یا کدهای قرعه کشی بر روی محصولات شما طراحی و ساخته شده است.
فایل های مورد نظر مشتری در انواع فرمتها از طریق لب تاپ ، کول دیسک و یا کارت حافظه SSD از طریق این دیوایس به چاپگر لینکس و یا هیتاچی منتقل شده و پس از چاپ، گزارش آن با تمامی جزییات در اختیار کاربر قرار می گیرد.